Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2B บริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ พม่า พบพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วมากกว่า 348,000 ไร่

จากสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและ PM2.5 ที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2567 ข้อมูลจาก "เช็คฝุ่น" แสดงให้เห็นค่าคุณภาพอากาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและระบบทางหายใจในระดับสีแดง  อย่างต่อเนื่อง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยภาพข้อมูลจากดาวเทียม Sentinel-2B เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 บริเวณสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือ พม่า ฝั่งชายแดนที่ติดกับพื้นที่ประเทศไทย อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พบพื้นที่ความเสียหายที่เกิดจากการเผาไหม้แล้วมากกว่า 348,000 ไร่ และมีจุดความร้อนที่เกิดขึ้นมากกว่า 350 จุด ซึ่งอาจจะเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้ค่าคุณภาพอากาศของหลายจังหวัดภาคเหนือเกินเกณฑ์มาตรฐานในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา

.

 อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง GISTDA ยังคงติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่

.

          </div>

          <!-- ไฟล์แนบที่นี่ -->
                              <!-- End ไฟล์แนบที่นี่ -->

          <div class=

Nattakarn Sirirat 5/3/2567 218 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง