Head GISDTDA

ดาวเทียมสแกนป่าเมืองกาญฯ ไหม้แล้วกว่า 8.9 หมื่นไร่

   กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากภาพดาวเทียม Sentinel-2 ของ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.49 น. แสดงภาพพื้นที่เผาไหม้บริเวณพื้นที่บางส่วนของเขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ที่มีความเสียหายแล้วกว่า 89,000 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ทั้งนี้ ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมยังแสดงให้เห็นจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวของวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีเหลือง) และ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 (จุดสีแดง) อีกด้วย

   ข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบในพื้นที่จริงร่วมกับจังหวัด เพื่อนำไปสู่การวางแผนฟื้นฟู ป้องกัน และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติม: ติดตามข้อมูลไฟป่าได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

#GISTDA #อว #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ #PM2POINT5 #ข้อมูลรายชั่วโมง #วช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ #ไฟป่าหมอกควัน2567 #ไฟป่า #กาญจนบุรี #เขื่อนศรีนครินทร์ #ป่าอนุรักษ์

amorn.pet 14/2/2567 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง