Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleanings Day ประจำปี 2566

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 GISTDA จัดกิจกรรม 5ส. BIG Cleanings Day ประจำปี 2566 

โดยการทำกิจกรรม เราทำอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้ง 3 พื้นที่ ศูนย์ราชการฯ SKP ศรีราชา และ อาคาร 5 ชั้น บางเขน

กิจกรรมนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริม พัฒนาจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน การจัดระเบียบ การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี ลดการเก็บเอกสารที่ซ้ำซ้อน ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร

luckyka.tia 13/7/2023 0
Share :