Head GISDTDA

THEOS-2 เสริมประสิทธิภาพให้ประเทศไทยเดินทางบนเส้นทางเดียวกันกับ UNSDGs

  หลาย ๆ คนอาจคุ้นหูกับ UN หรือ องค์กรสหประชาชาติ แต่อาจสงสัยขึ้นมาหากเห็นว่าอักษรย่อ UN นั้นตามมาด้วย SDGs ชุดตัวอักษรที่เพิ่มมาย่อมาจากอะไร คืออะไรและ THEOS-2 เกี่ยวข้องอย่างไรกับอักษรย่อชุดนี้ ในบทความนี้เราจะมาไขข้อสงสัยกันครับ

  SDGs ย่อมาจาก Sustainable Development Goals หรือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นเป้าหมาย 17 ข้อที่องค์การสหประชาชาติรวบรวมและคัดเลือกจากความเห็นของคนทั่วโลกถึงโลกที่ทุกคนอยากเห็นภายในปี 2030 โดยเป้าหมายเหล่านี้มีจุดประสงค์ที่หลากหลายและครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการลดปัญหาความยากจนไปจนถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติ แน่นอนว่าล้วนเป็นเป้าหมายที่หากพัฒนาได้ตามจุดมุ่งหมาย นอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นแล้ว ยังทำให้เราส่งต่ออนาคตที่ดีให้กับลูกหลานได้อีกด้วย ประเทศไทยของเราจึงไม่ลังเลที่จะเป็น 1 ใน 193 ประเทศที่ร่วมลงนามรับรองครับ

  ข้อมูลจากดาวเทียมช่วยสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขภาวะต่าง ๆ ในประเทศให้ได้ผลลัพธ์ตรงตามจุดมุ่งหมายของ SDGs เพราะหลักการสำคัญคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องเห็นทั้งภาพกว้างของประเทศและข้อมูลรายละเอียดของขอบเขตพื้นที่ต่าง ๆ ที่มีปัญหาหรือต้องการการพัฒนา THEOS-2 ดาวเทียมที่ได้รับการพัฒนาดวงล่าสุดของประเทศไทย ซึ่งให้ข้อมูลได้แม่นยำและรวดเร็วจึงตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นข้อมูลจากดาวเทียมยังสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ในหลากหลายด้าน ทั้งการจัดการน้ำ การเกษตร ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านผังเมืองซึ่งล้วนเป็นเป้าหมายของ SDGs ครับ

  แนวทางของ SDGs เป็นเป้าหมายที่ได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีโดยครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ความเท่าเทียม สุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน นอกจากนั้น SDGs ยังเน้นย้ำอีกด้วยว่าในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะแก้ด้วยวิธีที่ยั่งยืนที่สุดเพื่ออนาคตของคนรุ่นถัดไป แน่นอนว่าหากประเทศไทยก้าวเดินไปตามเส้นทางนี้คุณภาพชีวิตของประชาชนและตัวประเทศจะมีพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งต่อสิ่งดี ๆ นี้ต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วยครับ

  ประเทศไทยของเราได้ลงนามรับรองเป้าหมายนี้ไปเมื่อเดือนมกราคมปี 2565 ที่ผ่านมา สำหรับการพัฒนาในระดับประเทศแล้วถือว่าเป็นระยะเวลาที่เรียกได้ว่าเพิ่งเริ่มต้น แต่ทาง GISTDA พร้อมที่จะสนับสนุนการพัฒนาครั้งนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งรวมไปถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS-2 ให้พลิกแพลงใช้งานได้หลากหลายและเต็มประสิทธิภาพที่สุดครับ

Nanfa Sangnakorn 24/4/2566 0
Share :