Head GISDTDA

เช็คฝุ่น PM2.5 รายชั่วโมง ช่วงเวลาสายวันนี้ พบ 9 จังหวัดเกินค่ามาตรฐานระดับสีแดง!

จากการตรวจสอบค่าฝุ่น PM2.5 ด้วยแอปพลิเคชัน #เช็คฝุ่น แบบรายชั่วโมงต่อชั่วโมง เมื่อเวลา 10:00 น. (3 เมษายน 2566) พบ 27 จังหวัดของประเทศไทยมีค่า PM2.5 มากกว่า 50 ไมโครกรัม โดยเฉพาะพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่เกินค่ามาตรฐานจนถึงระดับสีแดง (มากกว่า 90 ไมโครกรัม) ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ ประกอบด้วย 
#เชียงราย 18 อำเภอ 
#พะเยา 9 อำเภอ
#น่าน 15 อำเภอ 
#เชียงใหม่ 25 อำเภอ 
#แม่ฮ่องสอน 7 อำเภอ 
#ลำพูน 8 อำเภอ 
#ลำปาง 10 อำเภอ (ยกเว้น เกาะคา , แม่ทะ และ เมืองลำปาง อยู่ในระดับสีส้ม)
#ตาก 7 อำเภอ (ยกเว้น เมืองตาก  และ อุ้มผาง อยู่ในระดับสีส้ม)
#แพร่ 8 อำเภอ 
  ดังนั้น ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัย และงดกิจกรรมภายนอกอาคารสถานที่เพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่จะตามมา ในขณะที่ #กรุงเทพมหานคร พบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับดี 
  สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM2.5 สถานการณ์จุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนและใกล้เคียง เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ประกอบกับภูมิประเทศทางภาคเหนือของไทยมีลักษณะเป็นหุบเขาแอ่งกระทะ จึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับการพัดและการเคลื่อนตัวของกระแสลมในพื้นที่เป็นสำคัญ
  ท่านสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ผ่านแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น"
#จิสด้า #GISTDA #ไฟป่า #หมอกควัน #คุณภาพชีวิต #วิเคราะห์ข้อมูล #มลพิษทางอากาศ #จุดความร้อน #คุณภาพอากาศ #ค่าฝุ่นละออง #ฝุ่นพิษวิกฤติชาติ #รู้สู้ภัยพิบัติ

TAG: PM25
phasaphong.tha 3/4/2566 0
Share :