Head GISDTDA

ค่าฝุ่น PM 2.5 จากการวัดด้วยแอปพลิเคชั่นต่างๆ และแอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น”

 

จากกรณีที่มีการสอบถามกันเข้ามามากมาย ที่มีการพูดถึงค่าฝุ่น PM 2.5 จากการวัดด้วยแอปพลิเคชั่นต่างๆ แอดมินจะชี้แจงให้ฟังดังนี้นะครับ

แอปพลิเคชันทั่วไป มีการรายงานดัชนีคุณภาพอากาศแบบ AQI นั่นหมายความว่า เป็นการรายงานคุณภาพอากาศในภาพรวมที่ประกอบด้วยมลพิษทางอากาศ 6 ชนิดด้วยกันคือ

1.ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) 
2.ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)
3.ก๊าซโอโซน (O3)
4.ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ (CO)
5.ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต์ (NO2)
6.ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)
**ตัวเลขที่สูงมากเป็นเพราะค่าระดับของก๊าซบางชนิดที่รวมอยู่ด้วย เช่น O3  NO2  SO2 เป็นต้นครับ

มาดูที่แอปพลิเคชัน “เช็คฝุ่น” กันบ้าง เป็นการรายงานเฉพาะค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เท่านั้น  ค่าฝุ่นจะแสดงออกเป็น 5 ระดับด้วยกัน คือ

ระดับที่ 1 สีฟ้า อยู่ในค่าคุณภาพอากาศในระดับ 0-25 (ถ้าเป็น AQI อยู่ในช่วง 0-25 เช่นกัน)
ระดับที่ 2 สีเขียว อยู่ในค่าคุณภาพอากาศในระดับ 26-37 (ถ้าเป็น AQI อยู่ในช่วง 26-50)
ระดับที่ 3 สีเหลือง อยู่ในค่าคุณภาพอากาศในระดับ 38-50 (ถ้าเป็น AQI อยู่ในช่วง 51-100) อยู่ในระดับปานกลาง
ระดับที่ 4 สีส้ม อยู่ในค่าคุณภาพอากาศในระดับ 51-90 (ถ้าเป็น AQI อยู่ในช่วง 101-200) ระดับนี้จะเริ่มมีผลกระทบ
ระดับที่ 5 สีแดง อยู่ในค่าคุณภาพอากาศในระดับ 91 ขึ้นไป (ถ้าเป็น AQI อยู่ในช่วงมากกว่า 200 ขึ้นไป) ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

จากกรณีวันนี้ แอปอื่นๆ วัด “ค่ามลพิษทางอากาศโดยรวม” ได้ประมาณ 161 ซึ่งอยู่ในระดับสีส้ม ส่วนแอป “เช็คฝุ่น” วัด “ค่า PM2.5” ได้ 86 ก็อยู่ในระดับสีส้มเช่นกันครับ (ตามภาพที่ปรากฏ) แอดมินเชื่อว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจหลักการวัดกันมากขึ้นนะครับ ขอบคุณสำหรับคำแนะนำและติชมเข้ามาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ แอดมินสัญญาว่าเราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศให้ดีที่สุดเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไปครับ 

amorn.pet 2/2/2566 2
Share :