Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพเขื่อนอุบลรัตน์ จากดาวเทียมไทยโชต

 

 

 GISTDA เผยภาพเขื่อนอุบลรัตน์ จากดาวเทียมไทยโชต โดยพบพื้นที่น้ำท่วมขัง (สีฟ้า) บริเวณเหนือเขื่อน อำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู และบางส่วนของท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ในเขต จ.ขอนแก่น

โดยปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในเขื่อน ณ ปัจจุบันมีจำนวน 2,969 ลบ.ม. คิดเป็น 122% ของความจุ (เกินความจุ) และจะมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนจำนวน 41 ลบ.ม.  

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำที่เกินความจุของการกักเก็บในเขื่อนอุบลรัตน์ อาจจะทำให้พื้นที่บริเวณท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการระบายน้ำ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ 34 ลบ.ม. (อ้างอิงจากข้อมูล: กฟผ. ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565)

ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียง เฝ้าสังเกตสถานการณ์และติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด
ตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ พร้อมรายงานสรุปพื้นที่น้ำท่วมแต่ละจังหวัด เพิ่มเติมได้ที่ https://flood.gistda.or.th
ปล.เส้นประสีเหลืองคือเส้นแบ่งจังหวัด

phasaphong.tha 7/10/2565 0
Share :