Head GISDTDA

GISTDA เปรียบเทียบพื้นที่น้ำท่วมไทยช่วงเดือนกันยายน 2554, 2564 และ 2565 ต่างกัน 3 เท่า

 

   GISTDA เปิดเผยข้อมูลภาพจากดาวเทียมแสดงสถานการณ์น้ำท่วมของเดือนกันยายนปี 2554, 2564 และ 2565 พบว่าปี 2554 มีปริมาณน้ำท่วมขังทั่วประเทศ จำนวน 15,996,150 ไร่, ปี 2564 จำนวน 5,648,252 ไร่ และในปี 2565 (ล่าสุด) พบพื้นที่น้ำท่วมขังจำนวน 5,331,739 ไร่ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2554 พบว่าปริมาณน้ำท่วมขังในปัจจุบันยังห่างอยู่ 3 เท่าตัว

   สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน หลายคนเป็นกังวลอย่างยิ่งว่าจะท่วมหนักเหมือนเมื่อ 10 ปีก่อนหรือไม่ เพราะด้วยปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายทำให้เกิดน้ำสะสมในหลายพื้นที่ ประกอบกับพายุโนรูที่เพิ่งแผลงฤทธิ์ไปสดๆร้อนๆ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ อีกทั้งปริมาณน้ำในลำน้ำและอ่างเก็บน้ำหลายแห่งเริ่มล้นแล้ว ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ลุ่มต่ำได้รับผลกระทบทุกหย่อมหญ้าสร้างความเสียหายในหลายพื้นที่โดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา ลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงมากขึ้น น้ำระบายไม่ทัน รอการระบาย สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือปริมาณฝนที่ตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่ที่จะส่งผลให้น้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้น รวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

   หากมองย้อนกลับไปในช่วงของปี 2554 และปี 2564 ของเดือนกันยายน จะเห็นได้ว่าปี 2554 ประเทศไทยมีพื้นที่น้ำท่วมขังมากกว่าปี 2565  แต่ทั้งนี้ปรากฏการณ์ลานีญาที่เกิดขึ้นส่งผลให้ฝนมาเร็วกว่าปี 2564

ส่องมวลน้ำรายภูมิภาค เปรียบเทียบระหว่างปีมหาอุทกภัย 2554 กับปีปัจจุบัน 2565

กันยายน 2554

 • ภาคเหนือ        350,015 ไร่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    4,412,704 ไร่
 • ภาคกลาง      9,702,429 ไร่
 • ภาคตะวันออก    1,207,294 ไร่
 • ภาคตะวันตก     258,127 ไร่
 • ภาคใต้       65,581 ไร่

กันยายน 2565

 • ภาคเหนือ    154,456    ไร่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  1,955,311   ไร่
 • ภาคกลาง   2,814,646   ไร่
 • ภาคตะวันออก  147,844  ไร่
 • ภาคตะวันตก   259,481  ไร่
 • ภาคใต้   0   ไร่

   สิ่งสำคัญที่สุด ทุกภาคส่วน หน่วยงานด้านน้ำ ร่วมกันติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้น  ในส่วนของ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียมมากกว่า 1 ดวง เพื่อวิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง โดยท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

amorn.pet 4/10/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง