Head GISDTDA

GISTDA เผยพื้นที่น้ำท่วมขัง 4 จังหวัดภาคอีสานกว่า 5 หมื่นไร่

   GISTDA ใช้ดาวเทียม Cosmo-SkyMed-1 วันที่ 6 กันยายน 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล่าสุดพบพื้นที่น้ำท่วมขังแล้วจำนวน 50,009 ไร่ ในบริเวณบางส่วนของจังหวัด

  • อุบลราชธานี  29,190 ไร่
  • ศรีสะเกษ  12,522 ไร่
  • ยโสธร  6,086 ไร่
  • อำนาจเจริญ  2,211 ไร่ 

ส่วนพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบแล้วทั้งสิ้น 17,141 ไร่

   สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

   สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

amorn.pet 6/9/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง