Head GISDTDA

ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ท่วมขังแล้วกว่า 2 แสนไร่

ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำมูลและลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ท่วมขังแล้วกว่า 2 แสนไร่ มี 14 จังหวัดได้รับผลกระทบ

amorn.pet 5/9/2565 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง