Head GISDTDA

26 สิงหาคม 2565 3 จังหวัดลุ่มน้ำโขงอย่าง #หนองบัวลำภู #อุดรธานี #หนองคาย

26 สิงหาคม 2565  
3 จังหวัดลุ่มน้ำโขงอย่าง #หนองบัวลำภู #อุดรธานี  #หนองคาย  น้ำท่วมขังแล้ว 16,187 ไร่  พื้นที่นาข้าวเสียหายกว่า 1 หมื่นไร่

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th

#GISTDA #ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP

phasaphong.tha 26/8/2022 0
Share :