Head GISDTDA

ข้อมูลดาวเทียมพบน้ำท่วมขังปราจีนบุรีกว่า 8 พันไร่

GISTDA ใช้ดาวเทียม Sentinel -1 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทั้งประเทศ ล่าสุดพบน้ำท่วมขังในพื้นที่บางส่วนของจังหวัด #ปราจีนบุรี แล้วกว่า 8,595 ไร่ โดยเฉพาะในเขต อ.เมือง อ.ประจันตคาม อ.ศรีมหาโพธิ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรลุ่มต่ำ และริมสองฝั่งลำน้ำ

.

สถานการณ์ดังกล่าว GISTDA ได้ส่งต่อข้อมูลภาพจากดาวเทียมให้กับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้สนับสนุนการบริหารจัดการตามภารกิจ ทั้งด้านการวางแผน การติดตาม เพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงที

.

สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในช่วงนี้ GISTDA ได้วางแผนและปรับแผนรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถตรวจสอบพื้นที่อื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://flood.gistda.or.th #GISTDA

#ก้าวสู่ปีที่22 #จิสด้า #ดาวเทียมสำรวจโลก #น้ำท่วมขัง #ภัยพิบัติ #Satellite #ระบบเรดาร์ #GSMAP #sentinel1

phasaphong.tha 25/8/2022 0
Share :

Related news