Head GISDTDA

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมไทยโชต ซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 10.16 น.

 

 

GISTDA เผยภาพจากดาวเทียมไทยโชต ซึ่งบันทึกภาพเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2565 เวลา 10.16 น. ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งระบบในช่วงคลื่นที่สายตามองเห็น (visible band) กับช่วงคลื่นอินฟราเรด ไม่พบคราบน้ำมันลอยในบริเวณหาดแม่รำพึง รวมถึงพื้นที่เฝ้าระวังในอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด

แต่อย่างไรก็ตาม GISTDA จะใช้ดาวเทียม RADARSAT-2 ซึ่งเป็นดาวเทียมระบบเรดาร์ ทำการบันทึกภาพในวันนี้ช่วงเวลา 18.40 น. เพื่อตรวจสอบคราบฟิล์มน้ำมันดิบอีกครั้ง เนื่องจากระบบเรดาร์สามารถตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่ปนเปื้อนคราบน้ำมันที่สายตาไม่สามารถมองเห็นได้ เพื่อความมั่นใจว่าไม่มีคราบน้ำมันในท้องทะเลแล้ว

Nanfa Sangnakorn 30/1/2565 0
Share :