Head GISDTDA

คน GISTDA ต้องรู้ Ep.09 ตอน เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งกับ PBM

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ จัด กิจกรรม คน GISTDA ต้องรู้ ครั้งที่ 9

ตอน เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งกับ PBM

* PBM คืออะไร ?

* ทำไมต้อง PBM ?

* ใครบ้างที่มีส่วนร่วม ?

* มีความสำคัญต่อองค์กรอย่างไร ?

* องค์กรของเราในตอนนี้มีการทำงานรูปแบบ PBM บ้างหรือยัง ?

โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบ WebEx มีผู้เข้่าร่วมกิจกรรมจำนวน 102 คน

Admin 26/8/2564 0
Share :