Head GISDTDA

จิสด้าลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย จิสด้า ลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดเมืองต้องห้ามพลาดตามโครงการของ ททท. เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสนับสนุนการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวใหม่พร้อมทั้งสร้างเรื่องราวผ่านบทความและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ The Surveyor ที่มีแผนจะออกอากาศในช่วงต้นปี 2560 เป็นต้นไปทางช่อง ThaiPBS ภายใต้โครงการ Thailand Geographic Education and Realization หรือ ThaiGER

     ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ จิสด้า ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี ในการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศลงไปสนับสนุนชุมชนในด้านการท่องเที่ยว นอกจากนั้นจิสด้ายังได้เชิญ ผศ.น้อม งามนิสัย ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์กายภาพไปบรรยายให้ความรู้แก่ไกด์ท้องถิ่นและเยาวชนในท้องถิ่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยความเข้าใจธรรมชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามสโลแกนของรายการ The Surveryor ครับ

Admin 17/8/2016 0
Share :