Head GISDTDA

เปิดฉาก GEOINFOTECH 2016 สู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

เปิดฉาก GEOINFOTECH 2016
สู่การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ผนึกกำลังร่วมกับ สมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมการสำรวจและการแผนที่ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย สมาคมการแผนที่แห่งประเทศไทย และสมาคมระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะไทย จัดงานประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2559 หรือ Geoinfotech 2016 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          รศ.ดร.สมเจตน์ ทิณพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กล่าวว่า งานประชุมวิชาการดังกล่าว เป็นเวทีสำคัญในการนำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศในสาขาต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานต่างๆ มากยิ่งขึ้น เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันประเทศไทยมีนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า Digital Economy ซึ่งเป็นยุคที่เศรษฐกิจต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศหรืออินเตอร์เน็ตมาสร้างอาชีพหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งนำไปใช้การพัฒนาภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทต่างๆ อย่างกว้างขวาง นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญว่าทำไมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศจึงมาเกี่ยวข้องกับยุคของ Digital Economy โดยหัวข้อของการประชุมจะเน้นเรื่องดังกล่าวอย่างแน่นอน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยง และเกี่ยวพันกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อาทิ THEOS-2 สู่การพัฒนาในยุคดิจิตอล, แนวโน้มของ GNSS ในอนาคต, การทำแผนที่รายละเอียดสูงจาก UAV เพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เป้าหมายได้อย่างตรงจุด รวมไปถึงโอกาสความท้าทายของ GI ในยุค Internet of Things โดยส่วนนี้จะทำให้เรารู้ว่า Internet of Things คืออะไร แนวโน้ม ในอนาคตเป็นอย่างไร เพื่อให้เราสามารถรับมือต่อโอกาสและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในยุค Internet of Things

          นอกจากนี้ ยังมีการแสดงนิทรรศการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสุดยอดของการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ หรือ G-CON ซึ่งเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ระดมเหล่าเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีพลังทางความคิด และสนใจทางด้านภูมิสารสนเทศ ได้มาวาดลวดลาย และสร้างจินตนาการจากความเป็นจริง ซึ่งถือเป็นอีก 1 สีสันให้กับงานในปีนี้ รศ.ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ กล่าว

Admin 4/2/2016 0
Share :