Head GISDTDA

นักศึกษาฝึกงาน เข้าเยี่ยมชมระบบปฏิบัติการรับสัญญาณ การผลิตข้อมูล และ Space Inspirium

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 จิสด้านำนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 35 คน จาก 17 มหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของจิสด้า ในส่วนของระบบปฏิบัติการรับสัญญาณ และการผลิตข้อมูล พร้อมเข้าชม Space Inspirium ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

- ณัฏฐกานต์ ศิริรัตน์ นักสื่อสารองค์การ สพอ. รายงาน

Admin 27/7/2017 0
Share :