Head GISDTDA

ค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ครั้งที่ 22 จ.อุดรธานี

รู้ยัง.....GISTDA เริ่มแล้วนะครับกับกิจกรรมค่ายเยาวชนตะลุยอวกาศ ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2558 ณ ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา จ.อุดรธานี

     มีโรงเรียนภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมมากกว่า 50 โรงเรียน และมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 300 คน โดยมี ดร.สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ อธิการสถาบันวิทยาการอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA ACADEMY) เป็นประธานในกิจกรรม พร้อมทั้งให้ข้อคิดในการสร้างแรงบันดาลใจในสายวิชาชีพด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแก่เยาวชนอีกด้วย

Admin 21/1/2015 0
Share :