Head GISDTDA

ผสทอภ. และทีมงาน GISTDA ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส

ผสทอภ. และทีมงาน GISTDA ลงพื้นที่ จ.นราธิวาส ร่วมสังเกตุการณ์การ

"โค่นยางพาราของเรา-เขาบูโดยั่งยืน" โดยเครือข่ายภาคประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนบริเวณอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี พร้อมกันนี้ทางทีมงานข่าว 3 มิติ ได้ขอสัมภาษณ์

ผสทอภ. เรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในเขต พท.จ. นราธิวาสด้วย

Admin 26/1/2015 0
Share :