Head GISDTDA

พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ระหว่าง สทอภ. กับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

    เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดงานแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ระหว่าง สวทช. กับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คุณสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมลงนาม

     และ พิธีลงนามหนังสือแสดงเจตจำนง ระหว่าง สทอภ. กับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมลงนาม

     ซึ่งในช่วงท้าย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ให้ข้อคิดเห็นของหอการค้าไทยที่มีต่อเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน

Admin 16/12/2014 0
Share :