Head GISDTDA

แจ้งยืนยันชิ้นส่วนดาวเทียมของอินเดียบนท้องฟ้าเหนืออันดามัน

     ตามที่มีผู้พบเห็นลูกไฟบนท้องฟ้าเหนือทะเลอันดามันนอกชายฝั่ง จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา เมื่อเวลาประมาณ 19:00 น. ของวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 58  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย GISTDA ขอยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของจรวด PSLV-P27 ของอินเดีย ซึ่งยกตัวจากศูนย์อวกาศสตีศธวัน บนเกาะศรีหริโกฏา ซึ่งอยู่ใกล้เมืองเชนในหรือมัทธราส เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 58 เวลา 17:19 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือ 18:49 น. ตามเวลาในประเทศไทย โดยสามารถมองเห็นเป็นลูกไฟเหนือทะเลอันดามันในช่วงเวลา 18:52 น. ตามเวลาในประเทศไทยเช่นเดียวกัน  ซึ่งเป็นไปตามช่วงเวลาที่ GISTDA ได้รับแจ้งล่วงหน้าจากองค์การวิจัยอวกาศแห่งชาติของอินเดีย และได้แจ้งเตือนไปแล้วตั้งแต่ 12 มีนาคม 58
   การนำส่งวัตถุอวกาศในครั้งนี้ เป็นการนำส่งดาวเทียมนำทางของอินเดีย ซึ่งจะป็นส่วนหนึ่งของระบบนำทางด้วยดาวเทียมของภูมิภาคเอเชียตอนใต้ของอินเดีย หรือ Indian Regional Navigation Sattellite System :IRNSS

pic1

Admin 29/3/2558 732 0
Share :