Head GISDTDA

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (17 - 23 เมษายน 2560)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 17 - 23 เมษายน 2560 พบที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

wildfire

Admin 18/4/2017 445 0
Share :

Related news