Head GISDTDA

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (24 - 30 เมษายน 2560)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2560 พบพื้นที่ส่วนใหญ่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าน้อย สำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากอยู่ในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อไปสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

Admin 24/4/2560 457 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง