Head GISDTDA

จิสด้าคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไฟป่า 7 วัน (1 – 7 พฤษภาคม 2560)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่าในรอบ 7 วัน สำหรับในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2560 พบพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสถานการณ์ปกติ แต่อย่างไรก็ตามขอให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลดังกล่าวทางจิสด้าได้ส่งมอบให้ทางจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการติดตามและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงต่อไป สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th

wildfire

Admin 1/5/2560 483 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง