Head GISDTDA

คาดการณ์เวลาเข้า-ออกของเทียนกง-1 ผ่านไทย

ข้อมูลจากการคำนวณด้วยโปรแกรม EMERALD ที่จิสด้าพัฒนาขึ้น แสดงให้เห็นภาพเส้นทางการโคจรของสถานีอวกาศเทียนกง-1 ที่โคจรผ่านพื้นที่ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1-2 เมษายน 2561 ตามเวลาประเทศไทย
ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2561 สถานีอวกาศเทียนกง-1 โคจรรอบโลกด้วยความสูงจากพื้นโลกโดยเฉลี่ย 160 กิโลเมตร

 

Admin 18/3/2561 471 0
Share :