Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมบ่อกักเก็บน้ำและป้องกันดินสไลด์ ภายในอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 4 - 9 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
Admin 4/7/2561 534 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง