Head GISDTDA

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ระหว่างวันที่ 6 - 11 ก.ค. 2561 เวลา 8.30 น. - 16.30 น.)
Admin 6/7/2561 480 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง