Head GISDTDA

<< ทำความรู้จัก NOVY >>

ย้อนไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA ร่วมกันจัด โครงการประกวดธุรกิจนวัตกรรมอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV Startup 2017 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคล กลุ่มบุคคล รวมทั้งวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ของไทยในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV มุ่งสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืน  การแข่งขันครั้งนั้น มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก และ 1 ในนั้นคือ NOVY กับผลงานชนะเลิศในขณะนั้นคือ “Coconut Garden Care : โดรนดูแลสวนมะพร้าวเพื่อคุณ” ในนาม “สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม : FIBO”    ในขณะนั้น
.
โดยมีไอเดียนวัตกรรมแรกเริ่มคือ
การบริการอากาศยานไร้คนขับที่ออกแบบมาให้สามารถวิเคระห์และประเมินพื้นที่ที่มีศัตรูพืชเข้าทำลายต้นมะพร้าวโดยการพัฒนาระบบ Image Processing และการฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืชที่เหมาะกับสวนมะพร้าวอย่างแม่นยำ ต่อมาทีมได้จัดตั้งเป็น บริษัทสตาร์ทอัพ ชื่อว่า บริษัท โนวี่ (2018) ที่ทำเกี่ยวกับเทคโนโลยี “โดรนช่วยเกษตรกร” พัฒนาระบบประมวลผล โดยมีเป้าหมายในอนาคตว่าธุรกิจนี้จะสามารถพัฒนา Function ให้มีความสามารถและนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอื่น ๆ ช่วยเหลือประเทศได้
.
แล้วใครจะคาดคิดว่าการประยุกต์ใช้จริงได้เกิดขึ้นแล้ว จนเห็นผลที่เป็นรูปธรรม กับการใช้ “UAV ค้นพบจุดปิดวาล์วถังสารเคมีใหญ่” ในเหตุการณ์ไฟไหม้ถังเคมีระเบิดภายในบริษัท หมิงตี้เคมีคอล จำกัด ที่ จ.สมุทรปราการ ได้สำเร็จเมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564
.
นี่คือหนึ่งตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากโครงการนวัตกรรมด้านอากาศยานไร้คนขับ หรือ UAV ที่ถูกสนับสนุนและผลักดันให้สามารถต่อยอดทางธุรกิจได้สำเร็จ
.
ขอบคุณในความสามารถและความเก่งกล้าของ NOVY ที่ช่วยเหลือ สนับสนุน เกื้อกูลในยามวิกฤตเช่นนี้

Admin 6/7/2021 0
Share :