Head GISDTDA

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท SCGI MASTER PROGRAM

SIRINDHORN CENTER FOR GEO-INFORMATICS (SCGI) MASTER PROGRAM
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่สนใจศึกษาต่อ พร้อมทุนสนับสนุนแบบเต็มจำนวนจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว.
สมัครได้แล้ววันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน 2563
รายละเอียดเพิ่มเติ่ม : http://scgi.gistda.or.th

Admin 29/10/2563 0
Share :