Head GISDTDA

ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS
17 พฤศจิกายน 2563

พบคุณภาพอากาศปานกลาง-ดีในหลายพื้นที่

ภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS เมื่อช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมา ตรวจพบค่าฝุ่นละออง PM2.5 กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นคุณภาพอากาศระดับปานกลางถึงระดับดี ประกอบกับช่วงนี้หลายพื้นที่มีเมฆปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม หากประชาชนจะเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้ อย่าลืมที่จะป้องกันดูแลสุขภาพด้วยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ด้วยนะครับ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง ถือเป็นอีก 1 เครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปใช้ในการวางแผน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดได้ รวมทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์บรรยากาศโลกอีกทางหนึ่งด้วย
ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

Admin 17/11/2563 0
Share :