Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 20 เมษายน 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น. เที่ยงวันนี้คุณภาพอากาศดีทั้งประเทศ (สีเขียว-สีฟ้า) เฉลี่ยค่า AQI ไม่เกิน 30 โดยพบค่า AQI สูงสุดทั้งประเทศพบในจังหวัดเชียงราย AQI ระดับ 37 เท่านั้น สาเหตุมาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมีฝนตก ทำให้คุณภาพอากาศดีขึ้น แม้ว่าสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 จะดีขึ้นเรื่อยๆ แต่สถานการณ์โควิด 19 ยังไม่น่าไว้วางใจ การออกจากบ้านหรือแม้แต่อยู่ภายในอาคารช่วงนี้ ควรสวมหน้ากากอนามัย พกเจลแอลกอฮอล์ กันด้วยนะครับ

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บคาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 20/4/2564 0
Share :