Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 14 เมษายน 2564

เวลา 09.00 น.

อากาศดี ดี ในวันครอบครัว....

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.  เช้านี้ทุกพื้นที่ของประเทศปกคลุมไปด้วยคุณภาพอากาศดี ( ฟ้า - เขียว ) ต้อนรับวันหยุดยาว
เนื่องจากหลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกเกือบทุกภูมิภาค ส่วนพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบคุณภาพอากาศดีเช่นกัน มีแค่จังหวัด #แม่ฮ่องสอน ที่พบค่าอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) AQI อยู่ที่ระดับ 58 และยังมีค่าคุณภาพอากาศปานกลาง( สีเหลือง) ที่จังหวัด#นครพนม AQI อยู่ที่ระดับ 43

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 14/4/2564 0
Share :