Head GISDTDA

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 9  ขึ้นในหัวข้อ  “ทำไมต้อง...จิสด้า”    ผ่านการไลฟ์สด facebook gistda group เป็นการนำเสนอเรื่องราว แง่คิด มุมมองของคนจิสด้า ทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ เพื่อเป็นแรงผลักดัน กำลังใจ ให้กับคนรุ่นเก่าที่เหนื่อล้ากับการทำงานอยู่ตอนนี้ หรือ กำลังหมดไฟที่จะทำงานต่อ   รวมไปถึงเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ ๆ  ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนภารกิจของจิสด้า ช่วยกันผลิตผลงานดี ๆ ให้กับองค์กรของเราต่อไป และในครั้งนี้ แขกรับเชิญที่ได้ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้ ก็คือ  น.ส. ธัญจิรา บุญมา (น้องยีนส์)  นักภูมิสารสนเทศ และ  น.ส.ธนัชพร เพิ่มผล (น้องกาน)  นักทรัพทยากรบุคคล ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ไฟแรงที่ได้มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แง่คิดมุมมองของคนรุ่นใหม่ อย่างเป็นกันเอง

Admin 29/6/1477 0
Share :