Head GISDTDA

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 6 "ย้อนรอยการให้บริการข้อมูล"

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 6 ขึ้นในหัวข้อ "ย้อนรอยการให้บริการข้อมูล" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณนิรมล ศรีภูมินทร์ เป็นอดีต ผู้อำนวยการสำนักบริการและพัฒนาธุรกิจ และ คุณชินตา วงษ์ปาน นักบริการวิชาการชำนาญการ ซึ่งทั้ง 2 ท่าน ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกฝ่ายบริการข้อมูล ได้มาเล่าเรื่องราว เกี่ยวกับการทำงานในยุคแรก ๆ ของ จิสด้า เกี่ยวกับการให้บริการด้านข้อมูล เหตุการณ์ประทับใจต่าง ๆ  ผ่านการถ่ายทอดสดในช่องเฟสบุคกลุ่มจิสด้า (ภายใน) และหลังจากร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญทั้ง 2 ท่านเสร็จแล้ว คณะจิตอาสาจิสด้า 20 ปี นำโดยหัวหน้าทีม คุณมิ่งขวัญ กันธา ได้นำทีมงานจิตอาสาจิสด้า 20 ปี มาแนะนำตัว พร้อมทั้ง มีการสาธิต การทำถุงผ้า และ หน้ากากอนามัย แบบ DIY ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

Admin 23/3/2020 0
Share :