Head GISDTDA

คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 5 "จากฟิล์มสู่ยุคดิจิตอล กับคู่ DUO ลาดกระบัง"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  จิสด้าจัดกิจกรรม คนจิสด้าต้องรู้ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563

กับหัวข้อ "จากฟิล์มสู่ยุคดิจิตอล กับคู่ DUO ลาดกระบัง" ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณสานนท์  พรหมผลิน ตำแหน่ง รักษาการ ผอ. ธีออส-2 และหน.กภด.

และคุณวรวิลัย  เมาลานนท์ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีอวกาศชำนาญการ ทั้ง 2 ท่านได้ร่วมพูดคุยถึงการรับสัญญาณในอดีตยุคฟิล์ม มาจนถึงยุคดิจิตอล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนช่วงชีวิตการทำงานและเป็นแรงผลักดันให้กับน้องๆรุ่นหลังต่อไป

Admin 20/2/1477 0
Share :