Head GISDTDA

คุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 4/2562 หัวข้อ “ฟิตไปด้วยกัน กับภารกิจ "ปาบึก"”

        สืบเนื่องมาจากช่วงต้นเดือน มกราคม 2562 ประเทศไทยได้ประสบภัยกับพายุโซนร้อน “ปาบึก” โดยพายุได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ของไทยทำให้มีผลกระทบกับหลาย ๆ จังหวัด โดย จิสด้า เองก็ได้จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจขึ้นเพื่อร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการเตรียมความพร้อมรับมือพายุปาบึก มีทั้งประจำอยู่กับศูนย์ปฎิบัติการ และ มีทั้งทีมที่ลงพื้นที่จริงด้วย  ฝภป./สยศ. จึงได้จัดกิจกรรมคุยกันฉันจิสด้า ครั้งที่ 4/2562 ขึ้นในวันที่ 28 มกราคม 2562 กับหัวข้อ “ฟิตไปด้วยกัน กับภารกิจ "ปาบึก"” โดยเชิญทีมงานที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ มาถ่ายทอดเรื่องราว และเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับรู้

Admin 5/6/2019 0
Share :