Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 23 มีนาคม 2564

เวลา 9.00 น.

เช้านี้อากาศสดชื่น..!! 

จากสถานการณ์พายุฤดูร้อนที่พัดกระหน่ำในหลายพื้นที่ในช่วง 1-2 วันนี้ ส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีฝนตกลงมาสร้างความชุ่มชื่นให้กับพืชพรรณต่างๆได้อย่างมาก โดยเฉพาะภาคการเกษตร สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากฝนตกนั่นก็คือปริมาณฝุ่นละอองที่เป็นปัญหาอย่างหนักในหลายพื้นที่ เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

GISTDA เฝ้าติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างต่อเนื่อง เช้านี้พบว่า... ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในเช้านี้ช่วงเวลา 09.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ทั้งประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งภาคพบค่าคุณภาพอากาศดีมาก (สีฟ้า) เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ยังพบเห็นค่าคุณภาพอากาศปานกลางอยู่บ้างทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคใต้

ส่วนปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นวานนี้ 22 มี.ค.64 ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นกันมีปริมาณลดลงกว่าครึ่ง โดยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) พบจุดความร้อนทั้งประเทศเหลือเพียง 637 จุด จากวันก่อนฝนตกที่มากถึงพันกว่าจุด   ซึ่งภาคเหนือยังเป็นพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุด จำนวน 484 จุด และพบมากที่ #แม่ฮ่องสอน 151 จุด #เชียงใหม่ 123 จุด และ #อุตรดิตถ์ 43 จุด  ตามลำดับ ทั้งนี้ พื้นที่ที่พบจุดความร้อนมากที่สุดยังคงเป็นพื้นที่ ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ 

สำหรับจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้าน...ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลย  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ยังคงครองแชมป์หลายสมัย วานนี้จุดความร้อนสูงถึง 4,684 จุด รองลงมาเป็นราชอาณาจักรกัมพูชา 1,220 จุด ส่วนด้านทิศทางลม ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างแรง แต่อาจจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ทางด้านภาคเหนือสภาพอากาศกำลังลมค่อนข้างนิ่งอาจจะได้รับผลกระทบหมอกควันข้ามแดนบ้างหากไม่มีฝนตกลงมาในบางพื้นที่

เวลา 16.00 น.

สภาพอากาศที่แปรปรวน..กับฝุ่นละอองบ่ายวันนี้..

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 23 มีนาคม 2564 ในช่วงเวลา 16.00 น. ในภาพรวมของประเทศยังคงพบค่าคุณภาพอากาศดี (เขียว-ฟ้า) ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้บางพื้นที่ยังมีฝนตกกระจายตัวลงมาเป็นหย่อมๆ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองลดลงต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เว้นแต่ที่บริเวณตรวจวัดคุณภาพอากาศตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัด #แม่ฮ่องสอน ที่พบค่า AQI  106 ซึ่งอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ยังคงมีค่าสูงอย่างมาก รวมถึงบริเวณ #กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่เริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวในช่วงบ่าย ประกอบกับทิศทางลมค่อนข้างนิ่งทำให้ค่าฝุ่นละอองกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลายพื้นที่พบคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม)        

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บาริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 23/3/2564 288 0
Share :