Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 6 มีนาคม 2564

แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ค่าฝุ่น PM2.5 ยังหนักอยู่

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่  6 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 12.00 น พบมีค่า PM 2.5 ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) ในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะตรงช่วงรอยต่อ กับจังหวัดเชียงราย และพบคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในจังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย  พะเยา ลำพูน และลำปาง สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย ส่วนภาพรวมของประเทศยังอยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง)  สลับกับคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) เป็นส่วนใหญ่

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 6/3/2564 0
Share :