Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 3 มีนาคม 2564

ขึ้นอันดับ 1 เป็นที่เรียบร้อย สำหรับจังหวัดตาก
ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 3 มีนาคม 2564  ในช่วงเวลา 12.00 น พบค่าคุณภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีแดง) สลับกับค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเกือบทั้งภาค ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบกระจายตัวอยู่เล็กน้อย
ซึ่งพบค่าคุณภาพอากาศ (AQI) ที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วง ในพื้นที่บางส่วนของ
อ.แม่สอด จ.ตาก ที่ระดับ 121
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ที่ระดับ 119
อ.เมือง  จ.ลำปาง ที่ระดับ 117
อ.แม่สาย จ.เชียงใหม่ ที่ระดับ 103
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่ระดับ 102
อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่ ที่ระดับ 99
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ที่ระดับ 98
อ.เมือง จ.แพร่ ที่ระดับ 94
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่และเตรียมพื้นที่เพื่อการเกษตร ประกอบกับปริมาณจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือค่อนข้างมาก ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันเพิ่มขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้
ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 3/3/2564 0
Share :