Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ของวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ในช่วงเวลา 13.00 น. พบค่าคุณภาพอากาศในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ให้เห็นในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอหล่มสัก หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอสนม ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ อำเภอทุ่งช้าง เชียงกลาง จังหวัดน่าน และอำเภอจุน ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างนิ่งทำให้หลายพื้นที่เกิดการสะสมของฝุ่นละอองมากขึ้น ประจวบเหมาะกับจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่ส่งผลให้คุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน ส่วนภาพรวมทั้งประเทศพบคุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) แต่ยังมีพื้นที่ที่มีคุณภาพอากาศดี (สีเขียว) ถึงดีมาก (สีฟ้า) ให้ได้เห็นอยู่บ้างในพื้นที่บริเวณใกล้ๆอ่าวรูปตัว ก และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 17/2/2564 0
Share :