Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564

หลายวันมานี้ อากาศยังน่าเป็นห่วง
ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 15.00 น.  ที่ผ่านมา พบคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ค่อนข้างหนาแน่นในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ยกเว้น..!! บริเวณภาคใต้ สาเหตุหลักๆมาจากสภาพอากาศในหลายพื้นที่ค่อนข้างนิ่งทำให้ฝุ่นเกิดการสะสมตัวในปริมาณค่อนข้างมาก ประกอบกับบางพื้นที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นส่งผลต่อคุณภาพอากาศโดยตรง  ส่วนเพื่อนบ้านอย่างลาว กัมพูชา พม่า และมาเลเซียก็เผชิญกับมลภาวะทางอากาศเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 7/2/2564 0
Share :