Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

อากาศดียังมีให้เห็นกันอยู่บ้าง

ข้อมูลภาพดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) และดาวเทียมอื่นๆ ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ช่วงเวลา 15.00 น. พบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว-ฟ้า) มีให้ได้ชื่นใจกันบ้าง โดยเฉพาะในช่วงภาคเหนือตอนบน พื้นที่บางส่วนในภาคตะวันตก ภาคใต้ และบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แต่ภาพรวมของประเทศก็ยังพบค่าคุณภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ในแถบภาคกลาง และบางส่วนในภาคตะวันออกโดยเฉพาะแนวเขตตะเข็บชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชา ประกอบกับในระยะนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้การสะสมของฝุ่นละอองยังคงมีอยู่

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://pm25.gistda.or.th/

Admin 3/2/2564 0
Share :