Head GISDTDA

ข้อมูลภาพจากดาวเทียมฮิมาวาริ (Himawari) ของระบบการติดตามปริมาณฝุ่น PM2.5 วันที่ 15 มกราคม 2564

PM 2.5 กำลังกลับมา หลายพื้นที่ควรเฝ้าระวัง..!!

พบคุณภาพอากาศของประเทศไทย เมื่อช่วงเวลาประมาณ 13.00 น. โดยส่วนใหญ่ในวันนี้อยู่ระดับที่ “เริ่มจะมีผลต่อสุขภาพ” โดยเฉพาะภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมด (สีส้ม) ในขณะที่ภาคเหนือ ภาคตะวันตกและภาคใต้บางพื้นที่พบคุณภาพอากาศปานกลางถึงดี (เหลือง-เขียว-ฟ้า) อยู่บ้าง ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทยมีความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ลงมา รวมถึงสภาพอากาศปิด ลมสงบ และมีการเผาในที่โล่ง (พื้นที่เกษตรกรรม) ทำให้ฝุ่นละอองไม่กระจายตัวเกิดการสะสมในอากาศ อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้ออกจากบ้านไปไหนมาไหน อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด19 และฝุ่นละอองกันด้วยนะครับ

ทั้งนี้ในด้านการติดตามสถานการณ์ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) GISTDA ได้เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการติดตามสถานการณ์ให้ครอบคลุมแบบรายชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปบริหารจัดการต่อไป

Admin 15/1/2564 0
Share :