Head GISDTDA

ดัชนีคุณภาพอากาศ AQI สำหรับค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลดาวเทียมระบบ MODIS วันที่ 15 มกราคม 2564

PM 2.5 ช่วงสาย ๆ วันนี้ ส่วนใหญ่คุณภาพอากาศปานกลาง

อุณหภูมิที่ลดลงในช่วงนี้ทำให้ทั่วทุกภูมิภาคหนาวขึ้นทำให้รู้สึกเย็นสบายแต่รู้มั้ยว่าคุณภาพอากาศไม่ได้ดีอย่างที่คิด
GISTDA ใช้ข้อมูลภาพจากดาวเทียมระบบ MODIS วิเคราะห์พบค่าฝุ่น PM 2.5 ทั่วทั้งประเทศส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอากาศปานกลาง (สีเหลือง) โดยที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบคุณภาพอากาศดี (สีเขียว)  เกือบทั้งจังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร และ ร้อยเอ็ด ส่วนพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีเมฆมาก

อย่างไรก็ตาม รายละเอียดข้อมูลเฉพาะพื้นที่ท่านสามารถติดตามจากหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรงได้

ทั้งนี้ GISTDA จะติดตามและรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกหน่วยงานหลักและที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ รวมทั้งจะเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามสถานการณ์ PM2.5 อย่างดีที่สุด เพื่อให้ทุกท่านรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงที โดยท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://fire.gistda.or.th/

Admin 15/1/2564 0
Share :