Head GISDTDA

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการพัฒนา Platform เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์คุณภาพชีวิตในบริบท โคก หนอง นา โมเดล

Admin 28/1/2564 1491 0
Share :