Head GISDTDA

Know-How Transfer and Training (KHTT) การพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ภายในโครงการ THEOS – 2

เปิดรับสมัครแล้ว!!!

เชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Know-How Transfer and Training (KHTT) การพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน ภายในโครงการ THEOS – 2
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการฝึกอบรมจาก วิศวกรของ GISTDA ซึ่งผ่านการฝึกปฏิบัติงานออกแบบดาวเทียม สร้าง และทดสอบดาวเทียมจากประเทศอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ เข้าเรียนออนไลน์ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับภาคปฏิบัติท่านสามารถลงทะเบียนและตรวจสอบคุณสมบัติ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ :  http://training.gistda.or.th/theos-2

TAG: KHTT
Admin 8/4/2564 1251 0
Share :

บทความที่เกี่ยวข้อง