Head GISDTDA

AIP นำทีม ลงพื้นที่ SKP ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจ ให้กับ สพอ. และ กภด.

AIP ลงพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ศรีราชา ร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP เดินทางไปยังอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเรื่อง AIP ร่วมถึงการพูดคุยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ EEC และน่าน ภายใต้โครงการ THEOS2 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
โดยในช่วงเช้า สพอ. นำโดย ผอ.สพอ. และเจ้าหน้าที่ สพอ. จำนวน 20 คน เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจ ณ ห้องประชุมสีม่วง ชั้น 1 อาคารศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธร ซึ่งบรรยากาศภายในกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง ไม่ว่าจะเป็น 
1. AIP คืออะไร
2. ทำไมต้องมี
3. AIP นำไปใช้ในการตัดสินใจในระดับผู้บริหารของประเทศเท่านั้นหรือไม่
4. AIP สามารถเอามาช่วยในงานฝึกอบรมได้หรือไม่
5. AIP ใช้เกณฑ์อะไรในการกำหนดมาตรฐาน
6. สามารถนำมาเชื่อมกับ สพอ. อย่างไรและ สพอ. จะช่วยเชื่อมโยงและผลักดันสู่ภายนอกได้อย่างไร
7. สิ่งที่ทาง AIP จะทำคืออะไร ทำอะไรก่อนและหลัง และใครจะเป็นคนทำ
8. ทำไมต้องเก็บข้อมูลดินเองในพื้นที่จังหวัดน่าน
9. จะสนับสนุนให้เป็นส่วนหนึ่งของผู้บริหารในการนำไปใช้ได้อย่างไร
10. ที่ AIP ลงไปได้ผลตอบรับอย่างไร
11. TPMAP กับ AIP อะไรดีกว่า
12. อยากให้มีการนำไปสื่อสารให้กับนิสิตของ SCGI และส่งเสริมให้นำไปสื่อสารในหลักสูตรของ สพอ.

ต่อมาในช่วงบ่าย กภด. มีเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมทั้งในรูปแบบออนไลน์ และเข้าร่วมในห้องประชุม จำนวน 30 คน เข้าร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยน และทำความเข้าใจ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสถานีดาวเทียมไทยโชต เฟส1 โดยบรรยากาศภายในกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง มีการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็น
1. AIP ใช้ชื่อภาษาไทยว่าอย่างไร
2. AIP คืออะไร เป็น Platform, เครื่องมือ หรือ APP ใช่หรือไม่
3. ตอนนี้ AIP ได้ทำครบทั้ง 3 แนวทางของกระบวนการนี้หรือยัง (Problem Identification/ Policy Making/ Policy Intervention)
4. ก่อนหน้าที่มี AIP เขาใช้อะไร แล้วอะไรของ AIP ที่จูงใจเพื่อให้หน่วยงานกำหนดนโยบายจะนำไปใช้
5. ในกรณีที่มีปัญหา เราจะใช้ข้อมูลอะไรบ้าง จากแหล่งไหน
6. ทำไมต้องเลือกพื้นที่ น่าน และ EEC
ถ้าเราเลือกพื้นที่อื่นโจทย์ก็ต้องเปลี่ยน แล้วใครจะเป็นเจ้าภาพ
7. คนทั่วไปสามารถเขาไปดูในส่วนนี้ได้หรือไม่
8. ตัวระบบของ AIP อยู่กับ GISTDA ใช่หรือไม่ ต้องทำใหม่ทุกครั้งหรือเปล่า
9. Tool ที่ทาง AIRBUS ให้มามีอะไรบ้าง GISTDA สามารถสร้าง Tool ได้เองหรือไม่
10. ใครจะเป็นคน Develop ระหว่าง AIP กับSolution เนื่องจากทีม Solution ก็ทำอยู่แล้ว จะแยกส่วนงานกันอย่างไร เนื่องจากทีมหลังบ้านมีน้อย
11. ได้นำภาพถ่ายดาวเทียมที่สั่งถ่ายในพื้นที่น่าน ได้นำไปใช้หรือไม่
12. เราจะพิสูจน์หรือวัดได้อย่างไรว่าเราจะนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ข้อมูลได้อย่างชาญฉลาดจริงๆ

โดยครั้งต่อไป กลุ่มภารกิจพิเศษด้าน AIP มีโปรแกรมไปพบปะพี่น้องชาว สปภ. ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564

Admin 23/4/2021 0
Share :