Head GISDTDA

GISTDA จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  สำนักบริหารกลางเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ประจำปี 2564 

เพื่อให้บุคลากรของ GISTDA ได้มีส่วนร่วมในการสืบสารประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และแสดงออกซึ่งมุทิตาจิต ความกตัญญู และ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากผู้บริหาร

ทั้งนี้ รูปแบบการจัดกิจกรรมได้ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ  New Normal และ เว้นระยะห่าง  โดยการงดการรดน้ำ เป็นการให้ตัวแทนมอบพวงมาลัยดอกไม้สดแก่ผู้บริหาร

Admin 9/4/2021 0
Share :