Head GISDTDA

อบรมเชิงปฏิบัติการ “รางวัลเลิศรัฐและเทคนิคการเขียนใบสมัครขอรับรางวัล ประจำปี 2567”

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 ฝ่ายพัฒนาศักยภาพองค์กร สำนักยุทธศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รางวัลเลิศรัฐและเทคนิคการเขียนใบสมัครขอรับรางวัล ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านที่ปรึกษา แน่งน้อย เวทยพงษ์  ได้ให้ความรู้ความเข้าใจ พร้อมทั้ง ชี้แนะแนวทางเกี่ยวกับการเขียนโครงการ เพื่อตอบโจทย์หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลเลิศรัฐ  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟัง     

luckyka.tia 12/3/2024 578 0
Share :