Head GISDTDA

GISTDA ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2567

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ศิริลักษณ์ พฤกษ์ปิติกุล รองผู้อำนวยการ สทอภ. และนางสาวณัทพร ภูจำนงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการเครือข่ายในประเทศ เป็นผู้แทนของ สทอภ. เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวง อว. ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

luckyka.tia 2/1/2024 406 0
Share :